Υποβολή Περιλήψεων

-ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ-

Λήξη προθεσμίας υποβολής 20 Σεπτεμβρίου 2017

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Εξόφληση εγγραφής στο Συνέδριο.
  2. Εγγραφή στο Συνέδριο στον αντίστοιχο ηλεκτρονικό σύνδεσμο.
  3. Υποβολή Περίληψης Προφορικής, Αναρτημένης Ανακοίνωσης, Συμποσίου ΕΔΩ

Σύντομα, μετά την τυφλή κρίση της Περίληψής σας, θα ενημερωθείτε για την αποδοχή της εργασίας σας στο email που έχετε δηλώσει.