Ημερομηνίες – Χώρος

Σημαντικές Ημερομηνίες

  • Έως 15 Οκτωβρίου 2017:

Πρώιμη εγγραφή
Υποβάλλονται Περιλήψεις των εργασιών, που αφορούν Προφορικές Ανακοινώσεις, Αναρτημένες Ανακοινώσεις, Συμπόσια.
Οι Περιλήψεις πρέπει να είναι έως 150 λέξεις και δε θα εμπεριέχουν βιβλιογραφία.
Η υποβολή τους γίνεται στον ανάλογο σύνδεσμο του παρόντος ιστότοπου.

  • Από 15 Οκτωβρίου 2017 έως λήξη Συνεδρίου:

Ύστερη εγγραφή

  • 23-26 Νοεμβρίου 2017:

Διεξαγωγή Συνεδρίου.

Τόπος διεξαγωγής Συνεδρίου

Εναρκτήρια Τελετή:

Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017,
Αμφιθέατρο του ΚΕΑΤ Καλλιθέας, Ελ. Βενιζέλου 210, Καλλιθέα,
είσοδος από Σπάρτης.
Ημέρα αφιερωμένη στην Παναγιώτα (Μπέττυ) Λεωτσάκου, τ. Πρόεδρο ΚΕΑΤ Καλλιθέας.


Εργασίες Συνεδρίου:

Παρασκευή 24 – Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017,
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Ελ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα.