Οδηγίες Συγγραφής & Παρουσίασης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Οδηγίες συγγραφής Περίληψης

Η Περίληψη Προφορικής Ανακοίνωσης, Αναρτημένης Ανακοίνωσης ή Συμποσίου δε θα πρέπει να ξεπερνά τις 150 λέξεις. Δεν πρέπει να εμπεριέχει βιβλιογραφία ή συντομογραφίες. Συγγράφεται χωρίς πλάγια ή έντονη γραφή. Ως δομή έχει τη μορφή μίας και μοναδικής παραγράφου. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι επιστημονικού χαρακτήρα με ιδιαίτερη προτίμηση στην παθητική σύνταξη, χωρίς αυτό να αποτελεί δέσμευση. Επιπλέον, αποφεύγονται εκφράσεις συναισθηματικού τύπου, καθώς και αυτές που συνδέονται με στερεότυπα και διαχωρισμούς. Για τη διευκόλυνσή σας, προτείνεται να συγγράφεται ξεχωριστά σε έγγραφο word και με διαδικασία αντιγραφής – επικόλλησης / copy-paste να εισάγεται στη φόρμα υποβολής του Συνεδρίου.

 Λήξη προθεσμίας υποβολής Περίληψης 15 Οκτωβρίου 2017

Οδηγίες Συμποσίου

Τα συμπόσια αφορούν μια συγκεκριμένη θεματική. Διοργανώνονται με ευθύνη του Προέδρου του Συμποσίου. Περιλαμβάνουν επιπλέον του Προέδρου έως 4 εισηγητές. Συνολική διάρκεια Συμποσίου 90΄ προφορικών ανακοινώσεων και συζήτησης.

Ο Πρόεδρος του Συμποσίου αναλαμβάνει την ευθύνη εκτέλεσης της υποβολής του συνόλου των Περιλήψεων των εισηγητών στην ηλεκτρονική φόρμα του Συνεδρίου. Αυτή η υποβολή, για λόγους ηλεκτρονικής λειτουργίας είναι απαραίτητο να γίνεται συγκεντρωτικά, μία μόνο φορά.

Λήξη προθεσμίας υποβολής 15 Οκτωβρίου 2017

 

Οδηγίες παρουσίασης Προφορικής Ανακοίνωσης & Συμποσίου

Οι αίθουσες του Συνεδρίου θα διαθέτουν υπολογιστή (Microsoft Windows) και προβολέα διαφανειών (powerpoint).

Μέγιστος χρόνος παρουσίασης της κάθε ανακοίνωσης 15 λεπτά

Οδηγίες παρουσίασης Αναρτημένης Ανακοίνωσης – Poster

 • Οι εισηγητές θα πρέπει να ετοιμάσουν και να τυπώσουν μόνοι τους το poster τους.
 • Θα καθοριστεί μία ημέρα κατά την οποία οι ίδιοι οι συμμετέχοντες θα μπορούν να έρθουν και να αναρτήσουν, όπως επιθυμούν, την αφίσα τους στον χώρο του συνεδρίου.
 • Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να παρευρίσκονται στον χώρο παρουσίασης των poster κατά το διάστημα που θα ανατεθεί για τη συνεδρία των poster στο πρόγραμμα του συνεδρίου.
 • Η διάσταση των poster πρέπει να είναι 85 cm (πλάτος) επί 120 cm (ύψος). Προτείνουμε στους συμμετέχοντες να υιοθετήσουν μία από τις παρακάτω επιλογές ώστε να γίνει ορθή χρήση του διαθέσιμου χώρου:
  • ένα φύλλο Α0 (περίπου 85 επί 120 cm)
  • δύο φύλλα Α1 (περίπου 60 επί 85 cm το καθένα)
  • τέσσερα φύλλα Α2 (περίπου 42 επί 60 cm το καθένα)
 • Το ιδανικό poster είναι σχεδιασμένο να προσελκύει την προσοχή, να δίνει μία σύντομη περιγραφή της εργασίας, αλλά και να αποτελεί αφορμή για συζήτηση πάνω στο αντικείμενο.
 • Προτείνεται ελάχιστο μέγεθος γραμματοσειράς 24pt. Θα πρέπει να μη χρησιμοποιήσετε μεγεθυμένη φωτοτυπία της εργασίας σας.
 • Ο τίτλος του poster θα πρέπει να εμφανίζεται στο πάνω μέρος της αφίσας με κεφαλαία γράμματα και με ύψος το λιγότερο 90pt. Αν είναι δυνατόν, χρησιμοποιήστε γραμματοσειρά «Sansserif», όπως Arial ή Helvetica, για όλο το κείμενο. Κάτω από τον τίτλο θα πρέπει να εμφανίζονται τα ονόματα των συγγραφέων και τα πανεπιστημιακά ιδρύματά τους.
 • Προτείνεται το περιεχόμενο του poster να αποδίδεται με την εξής σειρά:
  α) Σκοπός της Εργασίας, β) Υλικό & Μέθοδος, γ) Αποτελέσματα, δ) Συμπεράσματα.
 • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί χρώμα, για να εστιάσει την προσοχή και για να κάνει το poster πιο ελκυστικό και οπτικά ευχάριστο.