Θεματικοί Άξονες

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Το Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου κινούμενο στους παρακάτω θεματικούς άξονες θα περιλαμβάνει:

 • Προσκεκλημένες Ομιλίες
 • Προσκεκλημένα Συμπόσια
 • Συμπόσια
 • Προφορικές Ανακοινώσεις
 • Αναρτημένες Ανακοινώσεις (Posters)

Θεματικοί άξονες

Οι παρακάτω θεματικοί άξονες προσδιορίζουν, χωρίς ωστόσο να περιορίζουν, το γενικό πλαίσιο αναφοράς των εργασιών του Συνεδρίου:

 1. Αρχές, σκοποί, νομοθετικό πλαίσιο της Ειδικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στον διεθνή χώρο
 2. Νοητική αναπηρία
 3. Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος
 4. Προβλήματα λόγου και ομιλίας
 5. Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
 6. Συναισθηματικές δυσκολίες
 7. Προβλήματα στη συμπεριφορά. Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητα, εναντιωματική συμπεριφορά, κοινωνική απομόνωση, παιδική κακοποίηση, παιδικό άγχος κ.ά.
 8. Αισθητηριακές αναπηρίες όρασης και ακοής
 9. Κινητικές και σωματικές αναπηρίες
 10. Χρόνια προβλήματα υγείας
 11. Πολλαπλές αναπηρίες
 12. Μαθητές με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα
 13. Έγκαιρη διάγνωση, πρώιμη παρέμβαση
 14. Ένταξη, Ενσωμάτωση, Συνεκπαίδευση, Συμπερίληψη
 15. Ειδική Επαγγελματική Εκπαίδευση και κατάρτιση
 16. Χρήση Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στον χώρο της Ειδικής Εκπαίδευσης
 17. Διαπολιτισμική και Ειδική Εκπαίδευση
 18. Συμβουλευτική στην Ειδική Εκπαίδευση
 19. Σχολική βία και εκφοβισμός και Ειδική Εκπαίδευση
 20. Επαγγελματική εξουθένωση στην Ειδική Εκπαίδευση
 21. Συνεργασία Τυπικής και Ειδικής Εκπαίδευσης και υποστηρικτικών θεσμών
 22. Εργαλεία διάγνωσης και αξιολόγησης
 23. Ζητήματα Ειδικής Εκπαίδευσης στις διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης
 24. Δομές Υποστήριξης και Εκπαίδευσης
 25. Ψυχολογία και Ειδική Εκπαίδευση
 26. Τυπική Εκπαίδευση και ειδικά παιδαγωγικά θέματα